Serwis www.pwrze.com używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie

CO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ?

ZAPYTANIE OFERTOWE NR_08/02/2017/CBR2

09-02-2017

Zawiadomienie:

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 08_02_2017_CBR2 pt.:

 

Dostawa wózka widłowego elektrycznego sterowanego dyszlem dla Centrum Badawczo Rozwojowego Napędów Lotniczych realizowana w ramach projektu pn. „Rozszerzenie zdolności badawczo-rozwojowych w zakresie prowadzenia prób silników lotniczych na stoiskach hamownianych w Pratt & Whitney Rzeszów S.A.”

 

„Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu”

Kod CPV: 34000000-7

 

Po przeprowadzeniu analizy nadesłanych ofert informujemy, że w/w konkurs nie został rozstrzygnięty.

Nie spłynęła żadna oferta, spełniająca postawione w zapytaniu ofertowym wymagania.

 

Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie konkurs ofert zostanie wznowiony.

 

 

 

 

 

Komunikat nr 2:

 

Załącznik: "Informacja_wymagane_dokumenty" 

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 08/02/2017/CBR2 realizowanego w ramach projektu pn. „Rozszerzenie zdolności badawczo-rozwojowych w zakresie prowadzenia prób silników lotniczych na stoiskach hamownianych w Pratt & Whitney Rzeszów S.A.”

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że dokumenty ujęte w pkt 6,7,8, zapytania ofertowego nr 08/02/2017/CBR2 tj.:

• Kompletna dokumentacja serwisowa DTR w języku polskim

• Kompletna dokumentacja dla UDT 2 egzemplarze

• Deklaracja zgodności CE

 

 należy dostarczyć dopiero przy dostawie.

 

Na etapie ofertacji wymagane jest jedynie przedstawienie oświadczenia potwierdzającego, że komplet tych dokumentów zostanie dołączony do urządzenia.  

 

 

 

Komunikat nr 1:

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 08/02/2017/CBR2 realizowanego w ramach projektu pn. „Rozszerzenie zdolności badawczo-rozwojowych w zakresie prowadzenia prób silników lotniczych na stoiskach hamownianych w Pratt & Whitney Rzeszów S.A.”

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że termin składania ofert w ramach realizowanego konkursu: Dostawa wózka widłowego elektrycznego sterowanego dyszlem dla Centrum Badawczo Rozwojowego Napędów Lotniczych realizowana w ramach projektu pn. „Rozszerzenie zdolności badawczo-rozwojowych w zakresie prowadzenia prób silników lotniczych na stoiskach hamownianych w Pratt & Whitney Rzeszów S.A.” „Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu” Kod CPV: 34000000-7 zostaje wydłużony w związku z koniecznością doprecyzowania pierwotnej specyfikacji.

 

W związku z tym prosimy o ponowną analizę specyfikacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 2 do Formularza Oferty, a także Załącznika nr 1 do Specyfikacji Technicznej.

 

Do oferty należy dołączyć oba dokumenty.

 

Termin składania ofert upływa 22.02.2017 roku o godzinie 12:00.   

 

Hasło do otwarcia pliku takie samo jak do pozostałej dokumentacji.

 

 

 

Szanowni Państwo;

 

Pratt & Whitney Rzeszów S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na wykonanie zadania:

„Dostawa wózka widłowego elektrycznego sterowanego dyszlem dla Centrum Badawczo Rozwojowego Napędów Lotniczych” realizowaną w ramach projektu pn. „Rozszerzenie zdolności badawczo-rozwojowych w zakresie prowadzenia prób silników lotniczych na stoiskach hamownianych w Pratt & Whitney Rzeszów S.A.”

W oparciu o Wspólny Słownik Zamówień przedmiot Zapytania nosi nazwę „Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu”,

kod CPV: 34000000-7.

 

Szczegóły zapytania ofertowego dostępne w załączonych dokumentach.

 

Hasło do otwarcia plików zostanie udostępnione Oferentowi po otrzymaniu przez Zamawiającego podpisanej Umowy o Ochronę Informacji, a w przypadku Oferentów posiadających ważną Umowę o Ochronę Informacji z Zamawiającym – oświadczenia o posiadaniu takiej Umowy.

 

Oferty należy złożyć do: 16.02.2017 r. do godz. 14:30

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Hetmańskiej 120, 35 – 078 Rzeszów listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście w zamkniętej kopercie zawierającej numer zapytania ofertowego, nazwę i adres Dostawcy oraz imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za zakup - Angelika Urbanik.

 

Prosimy o dostarczenie oferty w wersji drukowanej i elektronicznej.

 

ADRES: Angelika Urbanik

ZO-3 Sekcja zakupów inwestycyjnych

Budynek N55, pok. 125

ul. Hetmańska 120

35-078 Rzeszów

Zapytanie ofertowe

Umowa ONDA

Oświadczenie o posiadaniu podpisanej umowy ONDA

Formularze do oferty

Instrukcje

Pytania i odpowiedzi

Załącznik nr 1 do specyfikacji technicznej

Informacja_wymagane_dokumenty

Zawiadomienie

powrót
Pratt & Whitney Rzeszów S.A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone.                        Polityka Prywatności
CMS Realizacja: Ideo   Powered by: Edito