Serwis www.pwrze.com używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie

CO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ?

GENERAL INFORMATION

GLOBAL CHEMICAL REGULATION

 

Pratt & Whitney kontynuuje wiodąca rolę w rozwoju produktów które są przyjazne dla środowiska.

 

Priorytetem naszych programów BHP jest zapewnienie pracownikom zdrowych warunków pracy od zatrudnienia do emerytury, dlatego nasze wyniki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są uznawane za benchmarkingowe w zakresie warunków pracy

 

Pratt & Whitney Canada nadal inwestuje w ograniczanie odpadów oraz eliminowanie toksycznych produktów we wszystkich naszych zakładach produkcyjnych, jak również kiedy współpracujemy z klientami, dostawcami i partnerami. Zobowiązujemy się do przestrzegania europejskich przepisów REACH, które upoważniają do przekazywania informacji o konkretnych substancjach stosowane w naszych silnikach. Oto niektóre z tych wymagań:

 

REACH – Safe Use Documents

 

Ten produkt jest wyrobem bez zamierzonego uwalniania substancji chemicznej,
na mocy ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO odnoszącego się do Rejestracji, Oceny, Autoryzacji oraz Rejestracji materiałów chemicznych (REACH). Dokument bezpiecznego użycia materiału spełnia wymagania Artkułu 33 obowiązku komunikowania w dalszego użytkowania o substancjach zawartych w wyrobach.

 

Artykuł 33

Obowiązek przekazywania informacji o substancjach zawartych w wyrobach: Dostawca wyrobu zawierającego w stężeniu powyżej 0,1 % wag. substancję spełniającą kryteria zawarte w art. 57 i zidentyfikowaną zgodnie z art. 59 ust. 1 przekazuje odbiorcy wyrobu wystarczające informacje, którymi dysponuje, pozwalające na bezpieczne stosowanie wyrobu, a przynajmniej nazwę substancji.

 

REACH COMPLIANCE

REACH Regulatory Compliance

 

Artykuł 33 rozporządzenia REACH wymaga, aby informacje dotyczące bezpiecznego stosowania były przekazywane w odniesieniu do substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC), gdy wyrób zawiera SVHC w stężeniu powyżej 0,1 procent wagowych (w / w). Pratt & Whitney do tej pory zidentyfikowali następujące artykuły SVHC w ilości przekraczającej 0,1% w/w artykułów

 

Examples of chemical material at Pratt&Whitney
Substance Name  CAS#
Aluminosilicate refractory ceramic fibres 142844-00-6
Cadmium 7440-43-9
Chromic acid 7738-94-5
Chromium trioxide 1333-82-0
Dichromic acid 13530-68-2
Dichromium tris(chromate) 24613-89-6
Lead 7439-92-1
Lead monoxide 1317-36-8
Lead titanium zirconium oxide 12626-81-2
Sodium dichromate 10588-01-97789-12-0
Strontium chromate 7789-06-02
Trilead dioxide phosphonate 12141-20-7

 

SUPPLIER ASSESSMENT

 

Aby ocenić ciągłość działania i ryzyko braku zgodności w naszym łańcuchu dostaw, firma Pratt & Whitney okresowo przeprowadza oceny niektórych aspektów REACH u wybranych dostawców. Kwestionariusz oceny jest okresowo aktualizowany w celu dostosowania do ryzyka łańcucha dostaw. Aktualna wersja dostępna na:

 

http://www.pw.utc.com/company/ehs-and-sustainability/reach-and-materials-of-concern

AUTHORISATION

Regulacja REACH wymaga uzyskania autoryzacji aby dalej kontynuować użycie materiałów, które znajdują się w załączniku XIV listy substancji SVHCs na terenie EEA poza terminem wskazanym zwanym ‘SunSet Date’.

Z uwagi na to że, wiele SVHCs obecnie nie ma odpowiednich zamienników, które mogłyby być zastosowane w aplikacjach lotniczych, UTC oraz PW podejmuje współpracę z innymi przedsiębiorstwami, z którymi tworzy konsorcja do celów przygotowania prośby o autoryzację do EACH.

 

Firmy tworzące łańcuch dostaw są zobowiązane do zrozumienia swoich obowiązków jako członków łańcucha dostaw w regulacji REACH.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje na temat REACH znajdują się:

 

REACH Regulation

 

REACH Guidance Information

 

REACH Q&A

 

Annx XIV

 

Candidate List

 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Reach.Compliance@pw.utc.com

Pratt & Whitney Rzeszów S.A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone.                        Polityka Prywatności
CMS Realizacja: Ideo   Powered by: Edito