Serwis www.pwrze.com używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie

CO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ?

Polityka BHP i Ochrony Środowiska w Pratt & Whitney Rzeszów S.A.

Pratt & Whitney Rzeszów S.A., działająca w zakresie projektowania, konstruowania, wytwarzania wyrobów i części zamiennych oraz obsługi serwisowej dla przemysłu lotniczego, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników oraz osób przebywających na terenie zakładu, będąc świadoma zagrożeń i swego wpływu na środowisko, zobowiązuje się do:

 

 1. ciągłego eliminowania lub ograniczania zagrożeń występujących na stanowiskach pracy;
  zapobiegania wypadkom, urazom, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym;
 2. przestrzegania wymagań prawnych dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Środowiska, mających zastosowanie w działalności produkcyjnej Spółki oraz innych wymagań z tego zakresu, jak również standardów ustanowionych przez United Technologies Corporation oraz Pratt&Whitney;
 3. ciągłego doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy;
 4. integracji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Środowiska w projektach naszych produktów i procesach produkcyjnych;
 5. zapobiegania zanieczyszczeniom do środowiska poprzez:
  - ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery;
  - ochronę gleby, wód powierzchniowych i podziemnych;
  - prowadzenie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami, zapewniającej odpowiednie segregowanie, powtórne ich wykorzystanie lub utylizację, zgodnie z wymogami ochrony środowiska;
  - efektywne i oszczędne gospodarowania surowcami, mediami energetycznymi i wodą

Spółka Pratt & Whitney Rzeszów S.A. nie ustanie w wysiłkach dopóki z jej miejsc pracy nie zostaną usunięte zagrożenia, jej pracownicy nie zostaną zabezpieczeni przed urazami, a jej produkty oraz usługi nie będą bezpieczne.
 
Jednocześnie zachęcamy i oczekujemy od wszystkich pracowników aktywnego angażowania się na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, natomiast od kierownictwa wszystkich szczebli zakładu oczekujemy odpowiedzialności i aktywnego przywództwa z zakresu BHP i ochrony środowiska.
 
Spółka Pratt & Whitney Rzeszów S.A. jest zaangażowana na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska i przeznaczy niezbędne zasoby oraz środki do wdrożenia niniejszej polityki.

Pratt & Whitney Rzeszów S.A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone.                        Polityka Prywatności
CMS Realizacja: Ideo   Powered by: Edito